Thông báo về việc gửi giấy báo nhập học Tiểu học và Trung học cơ sở

小学校・中学校の入学通知書送付について
Đến trước ngày 31 tháng 1 năm 2023, Ủy ban Giáo dục thành phố Suita đã tiến hành gửi giấy báo nhập học tới các hộ gia đình có con em thuộc đối tượng nhập học các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Suita kì tháng 4 năm 2023. Những người nhận được giấy báo nhập học thuộc một trong các nhóm đối tượng (1) – (4) dưới đây cần thực hiện thêm một số thủ tục liên quan.

■ Đối tượng nhận giấy báo nhập học
Các trường Tiểu học của thành phố Suita: Trẻ sinh từ ngày 2/4/2016 – ngày 1/4/2017
Các trường Trung học cơ sở của thành phố Suita: Trẻ sinh từ ngày 2/4/2010 – ngày 1/4/2011

■ Các trường hợp cần thực hiện thêm thủ tục liên quan
(1) Người có quốc tịch nước ngoài, có nguyện vọng nhập học tại các trường công lập trên địa bàn thành phố
(2) Người có dự định nhập học hoặc chuyển sang các trường dân lập, quốc lập
(3) Người đang sinh sống trên địa bàn thành phố Suita nhưng nơi ở thực tế khác với địa chỉ đã đăng ký cư trú, và có nguyện vọng vào học tại các trường tiểu học gần nơi ở thực tế.
(4) Người đã quyết định chuyển đến khu vực khác sinh sống nhưng không kịp chuyển đi trước tháng 4, và có nguyện vọng vào học tại các trường thuộc khu vực sắp chuyển tới.

■ Phụ trách
Phòng Học vụ, Ban Giáo dục – Trường học, Ủy ban Giáo dục thành phố Suita
Địa chỉ: 3-402 Asahimachi, Suita shi
Điện thoại: 06-6155-8195

Mọi thắc mắc xin liên hệ Trung tâm Tư vấn một cửa đa ngôn ngữ thành phố Suita.

Copied title and URL