Dành cho các phụ huynh có con em chuẩn bị vào lớp 1

Đây là thông báo về chế độ hỗ trợ học tập (hỗ trợ chi phí mua đồ dùng học tập) cho học sinh mới nhập học.
Các phụ huynh có con em vào lớp 1 tại các trường tiểu học công lập của thành phố Suita từ tháng 4 năm 2023 có thể nhận được tiền hỗ trợ chi phí mua đồ dùng học tập.

■ Số tiền hỗ trợ:
54,060 yen

■ Đối tượng (yêu cầu thỏa mãn tất cả các tiêu chí dưới đây):
① Là người dân sống tại thành phố Suita
② Là phụ huynh/người giám hộ có con em chuẩn bị nhập học tại các trường tiểu học công lập của thành phố Suita từ tháng 4 năm 2023
③ Là hộ gia đình có tổng thu nhập năm 2022 dưới mức nhận hỗ trợ học tập

■ Giấy tờ cần chuẩn bị:
① Đơn đăng ký nhận hỗ trợ chi phí mua đồ dùng học tập cho học sinh mới vào lớp 1 (Shin nyugaku gakuyouhin hi (shugaku enjo hi) jukyu shinseisho)
(Đối với trường hợp Gửi giấy tờ qua đường bưu điện hoặc Đăng ký trực tiếp tại văn phòng thành phố).
② Giấy tờ chứng minh thu nhập (Giấy chứng nhận nộp thuế năm 2022 của tất cả các thành viên trong gia đình – Reiwa 4 nendo shi (chouson) minzei kazei shoumeisho)
・Đối với các trường hợp đăng kí cư trú tại thành phố Suita tại thời điểm 1/1/2022 và đã báo cáo thu nhập năm 2021
→ Chỉ nộp giấy ①
・Đối với các trường hợp chưa đăng kí cư trú tại thành phố Suita tại thời điểm 1/1/2022
→ Nộp giấy ① và ②

■ Cách thức đăng ký:
① Đăng ký online
URL:
https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018281/1018293/1003386.html
② Gửi qua đường bưu điện (Yêu cầu gửi bằng Tokutei Kiroku Yuubin, hoặc Kani Kakitome)
③ Đăng ký trực tiếp tại văn phòng (Làm việc ngày thường từ 9:00 – 17:30)
Địa chỉ: Ủy ban Giáo dục thành phố Suita (Gakumu ka, Suitashi Kyoiku Iinkai)
564-0027
3 – 402 Asahimachi, Suita

■ Thời hạn đăng ký:
Từ ngày 1/2/2023 (thứ Tư) – 28/2/2023 (thứ Ba)

Mọi thắc mắc xin liên hệ Trung tâm Tư vấn một cửa đa ngôn ngữ thành phố Suita.

Copied title and URL