Một ngày tư vấn cùng với luật sư dành cho người nước ngoài

Ở đây, bạn có thể nhận tư vấn trực tiếp từ luật sư.
Bạn cũng có thể trao đổi về các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày!

Thời gian tư vấn khoảng 1 tiếng.
Nếu cần hỗ trợ phiên dịch, vui lòng hoàn thành đăng ký trước 1 tuần.

■ Thời gian: 13:00 – 16:00 ngày 29 tháng 1 năm 2023 (Chủ nhật)
■ Hiệp hội giao lưu Quốc tế thành phố Suita (吹田市国際交流協会)
565-0862
Tầng 6 tòa nhà Senri New Town Plaza, Suita-shi Tsukumodai 1-2-1
(Đi bộ 3 phút từ ga Hankyu Minami Senri)

・Có thể tư vấn qua Zoom
・Hoàn toàn miễn phí
・Cần đặt lịch trước

■ Đăng ký ngay qua:
Số điện thoại: 06-6835-1192 (吹田市国際交流協会(すいたしこくさいこうりゅうきょうかい)/Hiệp hội giao lưu Quốc tế thành phố Suita)
Email: info@suita-sifa.org
Google Form: https://forms.gle/Q4hAWAV4AamCT8wv6

Copied title and URL