Buổi tư vấn cùng các chuyên gia dành cho người nước ngoài

Cam kết bảo mật thông tin, Hoàn toàn miễn phí

Ở đây, bằng chính ngôn ngữ của mình bạn có thể trao đổi trực tiếp với đội ngũ Luật sư hành chính (行政書士 – Gyoseishoshi), Chuyên gia tư vấn lao động và bảo hiểm xã hội (社会保険労務士 – Sharoushi) và các Luật sư (弁護士 – Bengoshi) của chúng tôi về mọi vấn đề trong cuộc sống từ tư cách lưu trú, việc làm đến cả những vấn đề trong sinh hoạt hàng ngày.

■ Lịch tư vấn năm 2023:
Ngày 18 tháng 1(thứ tư):Tư vấn cùng Chuyên gia tư vấn lao động và bảo hiểm xã hội (Sharoushi)
Ngày 7 tháng 2 (thứ ba): Tư vấn với Luật sư hành chính
Ngày 14 tháng 2 (thứ ba): Tư vấn với Luật sư
Ngày 15 tháng 3 (thứ tư): Tư vấn với Luật sư

■ Thời gian: 13:00 – 16:00 

■ Địa điểm: Hiệp hội giao lưu Quốc tế thành phố Suita (吹田市国際交流協会)
Tầng 6 tòa nhà Senri New Town Plaza, Suita-shi Tsukumodai 1-2-1

■ Đặt lịch tư vấn qua:
・Điện thoại
・Email
Form đăng ký 

■ Đăng ký/Thông tin chi tiết xin liên hệ:
Trung tâm Tư vấn một cửa đa ngôn ngữ thành phố Suita (吹田市多文化共生ワンストップ相談センター)
Số điện thoại:06-6835-1770
Email: :soudan@suita-sifa.org

Copied title and URL