ข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติทางน้ำจังหวัดโอซาก้า ปรับปรุงเว็ปไซต์ใหม่

เว็ปไซต์แจ้งข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติทางน้ำจังหวัดโอซาก้า มีการปรับปรุงใหม่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม ค.ศ.2022
ข้อมูลการอพยพหนีภัยเมื่อมีฝนตกหนัก ฯลฯ มีการชี้แจงให้เข้าใจง่าย กรุณาตรวจสอบล่วงหน้า เพื่อเตรียมพร้อมในยามฉุกเฉิน

URL เว็ปไซต์ข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติทางน้ำจังหวัดโอซาก้า

Copied title and URL