การเก็บขยะช่วงปลายปีต้นปี

年末年始のごみ収集について
วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.2023 ~ วันพุธที่ 3 มกราคม ค.ศ.2024 ไม่มีการเก็บขยะ
วันและเวลาเก็บขยะช่วงปลายปีต้นปีต่างจากปกติ กรุณาตรวจสอบกันด้วย
วันพฤหัสบดีที่ 4 วันศุกร์ที่ 5 วันเสาร์ที่ 6 มกราคม ค.ศ.2024 ปริมาณขยะมีมาก การเก็บขยะอาจจะล่าช้า
กรุณาแยกและนำขยะออกมาวางภายใน 8 โมงเช้า

■ขยะติดไฟ
มีการเก็บขยะตามปกติ ปลายปีถึงวันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม ต้นปีตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม
※วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม~ วันพุธที่ 3 มกราคม ไม่มีการเก็บขยะ

■ขยะรีไซเคิล ขยะเผาไหม้ไม่ได้ชิ้นใหญ่ ขยะเผาไหม้ไม่ได้ชิ้นเล็ก ขยะอันตราย
ปลายปีถึงวันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม ต้นปีเริ่มเก็บตามปกติตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม
ช่วงปลายปีมีวันเก็บขยะเปลี่ยนต่างจากปกติ กรุณาตรวจสอบกันด้วย
※ของวันอังคารที่ 2 มกราคม มีการเก็บ วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม
※ของวันจันทร์ที่ 1 มกราคม วันพุธที่ 3 มกราคม มีการเก็บ วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โฮมเพจ

■โฮมเพจ
https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018418/1018419/1024029.html

■ติดต่อสอบถาม
งานธุรกิจ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์: 06-6832-0026

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL