เวลาทำการช่วงสิ้นปีและปีใหม่

年末年始の業務案内
ศูนย์ให้คำปรึกษาปิดทำการระหว่าง วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม ~ วันพุธที่ 3 มกราคม

สามารถรับอีเมล์ได้ แต่จะตอบกลับหลังวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม
ไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้

การให้คำปรึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ เริ่มวันอังคารที่ 9 มกราคม

Copied title and URL