ข้อมูลสถานที่รับการตรวจสุขภาพ และขอคำปรึกษา ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม ~ วันที่ 3 มกราคม

12月29日~1月3日に受診・相談できる場所の案内

1.ขอคำปรึกษาเมื่อป่วย หรือ บาดเจ็บ

■ข้อมูลสถานพยาบาล・การขอรับคำปรึกษายามฉุกเฉิน
・ศูนย์บรรเทาทุกข์ฉุกเฉินโอซาก้า (คิวคิวอันไนเซ็นเตอร์โอซาก้า)
ปรึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน
โทรศัพท์: 06-6582-7119

■ปรึกษาเมื่อเด็กป่วยยามวิกาล
・ปรึกษาทางโทรศัพท์แผนกเด็ก
ปรึกษาได้ระหว่างเวลา 19:00 น. ~8:00 น.ของเช้าวันรุ่งขึ้น ตลอด 365 วัน
โทรศัพท์: 06-6765-3650

■เบอร์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ
・เบอร์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ
วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม ~ วันพุธที่ 3 มกราคม ปรึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง
วันพุธที่ 27 ธันวาคม วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม วันศุกร์ที่ 5 มกราคม ปรึกษาได้เวลา 17:30~9:00 ของเช้าวันรุ่งขึ้น
โทรศัพท์: 0120-256594
※ในช่วงเวลาทำการของที่ว่าการอำเภอ กรุณาติดต่อที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือแต่ละเขต

2.โรงพยาบาลเมืองซุยตะ

■โรงพยาบาลเทศบาลเมืองซุยตะ (5-7 คิชิเบะ ชินมะจิ)
・อายุรเวชกรรม ・ ศัลยกรรม
วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม ~ วันพุธที่ 3 มกราคม→ตลอด 24 ชั่วโมง
โทรศัพท์: 06-6378-3311
※กรุณาโทรติดต่อที่โรงพยาบาลก่อนเข้าไป

・มารเวชกรรม
วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม วันอังคารที่ 2 วันพุธที่ 3 มกราคม → เวลา 7:00 น.~9:00 น.
วันจันทร์ที่ 1 มกราคมหยุด
โทรศัพท์: 06-6378-3311
※กรุณาโทรติดต่อที่โรงพยาบาลก่อนเข้าไป

■คลินิกฉุกเฉินวันหยุด (4-31-20 อาโอยามาได)
・อายุรกรรม ・ กุมารเวชกรรม ・ ศัลยกรรม ・ ทันตกรรม
วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม ~ วันพุธที่ 3 มกราคม → เวลา 9:30 น.~11:30 น. 13:00 น.~16:30 น.
โทรศัพท์: 06-6831-6700
※แผนกหูคอจมูก กรุณาโทรศัพท์ติดต่อ

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL