विदेशीहरूको लागि विशेषज्ञ द्वारा परामर्श सेवा

外国人のための専門家相談
परामर्श केन्द्रले विशेषज्ञहरूसँग परामर्शको लागि नियमित दिनहरू प्रदान गर्दछ। अब तपाईले आफ्नै भाषा द्वारा विशेषज्ञहरु संग परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ।

कडा गोपनीयताका साथै नि:शुल्क।
तपाईं अनलाइन बाट पनि परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ।
※ बुकिंग गर्न आवश्यक छ।

■ काम, ज्याला, आदि (श्रम र सामाजिक सुरक्षा परामर्शदाता)
मिति : 2023 अप्रिल 11 (मंगलबार)
2023 जुलाई 11 (मंगलबार)
समय: 13:00-16:00

■ निवास, भिसा, इत्यादिको स्थिति (प्रशासनिक लेखक)
मिति: 2023 मे 30 (मंगलबार)
2023 अगस्ट 1 (मंगलबार)
समय: 13:00-16:00

■ विवाह/सम्बन्ध विच्छेद/डीभी इत्यादि (वकील)
मिति: 2023 जुन 14 (बुधवार)
  2023 सेप्टेम्बर 13 (मंगलबार)
समय: 13:00-16:00

■ बुकिंग को लागी
・ फोन: 06-6835-1770
・ इमेल: soudan@suita-sifa.org
・गुगल फारमहरू द्वारा https://forms.gle/XyvpB5jWiqeureae7

■स्थान:सुइता अन्तर्राष्ट्रिय विनिमय संघ(सुइता-सि कोकुसाई कोउरियु सेन्टर・SIFA)

★ हामी तपाईको दैनिक जीवन बारे परामर्श पनि स्वीकार गर्छौं।

Copied title and URL