नि:शुल्क बाल हेरचाहको लागि प्रमाणीकरण प्रक्रियाहरू

保育料無償化の認定手続き
किन्डरगार्टन र प्रमाणित बाल हेरचाह केन्द्रहरू, प्रमाणित नभएको बाल हेरचाह सुविधाहरु आदि को प्रयोग गर्दा, “सुविधा प्रयोग लाभ प्रमाणीकरणको आवेदन प्रक्रिया” पहिले नै पूरा गरेर, तपाई नि:शुल्क बाल हेरचाह प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
यद्यपि, कृपया ध्यान दिनुहोस् कि नि:शुल्क बाल हेरचाहको प्रक्रिया सेवा सुविधा, बाल हेरचाह आवश्यक छ वा छैन भन्ने आधारमा फरक हुनेछ।

■ सुविधा उपयोग लाभ प्रमाणीकरण आवेदन कागजातहरू वितरण गर्ने ठाउ
हाल भर्ना गरिएको किन्डरगार्टनको नर्सरी कोठा वा किन्डरगार्टन (योजनाबद्ध नामांकन सहित)

■ रेइवा 5 (2023) का लक्षित व्यक्तिहरू
(1) बालगृहका लागि बाल हेरचाह शुल्क र प्रारम्भिक बाल शिक्षाको लागि केन्द्रहरू (शैक्षिक भाग)
 2017 अप्रिल 2 देखि 2022 अप्रिल 1 को बीचमा जन्मेका शिशुहरू

(2) किन्डरगार्टन र प्रमाणित बाल हेरचाह केन्द्रहरूको लागि बाल हेरचाह शुल्क
क. बाल हेरचाह चाहिने शिशुहरू
 2017 अप्रिल 2 देखि 2020 अप्रिल 1 को बीचमा जन्मेका शिशुहरू
ख. घरेलू बाल हेरचाह चाहिने शिशुहरूलाई नगरपालिका करबाट छुट
 2020 अप्रिल 2 देखि 2021 अप्रिल 1 को बीचमा जन्मेका शिशुहरू

(3) बिना प्रमाणित बाल हेरचाह सुविधाहरूको लागि बाल हेरचाह शुल्क
क. बाल हेरचाह चाहिने शिशुहरू
 2017 अप्रिल 2 देखि 2020 अप्रिल 1 को बीचमा जन्मेका शिशुहरू
ख. घरेलू बाल हेरचाह चाहिने शिशुहरूलाई नगरपालिका करबाट छुट
 2020 अप्रिल 2 मा वा त्यसपछि जन्मेका शिशुहरू

■ कागजातहरू पेश गर्ने ठाँउ
(1) र (2) को माथी उल्लेखित व्यक्तिहरु प्रत्येक किन्डरगार्टन, प्रमाणित बाल केन्द्र, आदि।
(3) को माथी उल्लेखित व्यक्तिहरु बाल हेरचाह र किन्डरगार्टन कोठा हो।

■ पेश गर्ने अन्तिम मिति
(1) र (2) को लागि, प्रत्येक किन्डरगार्टन, प्रमाणित बाल केन्द्र, आदि द्वारा तोकिएको मिति सम्म।
(3) को लागि योग्य हुनेहरूले, प्रमाणीकरण गर्ने मिति अघिल्लो महिनाको अन्त्य सम्म।

■ होमपेज
https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018230/1018245/1018246/

■ सोधपुछ को लागी
(1) प्रत्येक किन्डरगार्टन/प्रमाणित बाल केन्द्र
(2)बालबालिकाको लागी बाल हेरचाह केन्द्र र किन्डरगार्टन कोठा (फोन:06-6384-1592)

यदि तपाई सँग कुनै प्रश्नहरू छन् भने, कृपया सुइता सिटी बहुसांस्कृतिक वन-स्टप परामर्श केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्।

Copied title and URL