Chương trình Hỗ trợ lương thực cho trẻ em và các hộ gia đình nuôi con nhỏ

子ども(子育て世帯)食費支援事業
Tỉnh Osaka hiện đang triển khai chương trình phát Coupon mua gạo, hoặc phát trực tiếp gạo và các loại thực phẩm khác nhằm hỗ trợ trẻ em và các hộ gia đình nuôi con nhỏ đang sinh sống tại tỉnh Osaka.

■Đối tượng nhận hỗ trợ
Những người thuộc nhóm đối tượng (1) hoặc (2) dưới đây, đang sinh sống tại tỉnh Osaka vào thời điểm đăng ký (không bao gồm những người chuyển vào sống tại sau ngày 1 tháng 4 năm 2023)
(1) Trẻ em sinh sau ngày 2 tháng 4 năm 2004
(2) Thai phụ đang mang thai vào thời điểm đăng ký chương trình
Cần có các giấy tờ chứng nhận mang thai ở thời điểm trước ngày 31 tháng 3 năm 2023 (như Sổ tay sức khỏe mẹ và bé (boshi-kenko-techou), vv)

■Nội dung hỗ trợ (một trong hai mặt hàng dưới đây)
(1) Coupon mua gạo Okome PAY Osaka trị giá 5000 yên
(2) Set gạo hoặc thực phẩm trị giá 5000 yên

■Thời gian đăng ký
Từ 9:00 ngày 22 tháng 3 năm 2023 (Thứ tư) đến 23:59 ngày 30 tháng 6 năm 2023 (Thứ sáu).

■Trình tự đăng ký
(1) Đăng ký trên Website
(2) Xét duyệt nội dung đăng ký và quyết định hỗ trợ
(3) Gửi ID coupon và địa chỉ trang web nhận mặt hàng hỗ trợ qua Email
(4) Đăng nhập vào website nhận mặt hàng hỗ trợ bằng ID ở bước (3)
(5) Lựa chọn mặt hàng hỗ trợ

■Trang web
https://www.osaka-kodomoshien.com/

日本語 / にほんご
English / 英語
中文 / 中国語
한국・조선어 / 韓国・朝鮮語

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Trung tâm Tư vấn Đa ngôn ngữ một cửa thành phố Suita.

Copied title and URL