Buổi tư vấn cùng các chuyên gia dành cho người nước ngoài

外国人のための専門家相談
Lịch tư vấn định kỳ cùng các chuyên gia tại Trung tâm tư vấn Đa ngôn ngữ một cửa thành phố Suita đã được ấn định. Giờ đây, bạn có thể trao đổi trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi bằng chính ngôn ngữ của mình.

Miễn phí, cam kết bảo mật thông tin. Có thể tư vấn online.
※Cần đặt lịch trước

■Các vấn đề liên quan đến công việc, tiền lương (Tư vấn bởi Chuyên gia tư vấn lao động và bảo hiểm xã hội (社会保険労務士 – Sharoushi))
Thời gian: Ngày 11 tháng 4 năm 2023 (Thứ ba)
Ngày 11 tháng 7 năm 2023 (Thứ ba)
Từ: 13:00-16:00

■Các vấn đề liên quan đến tư cách lưu trú, visa (Tư vấn bởi Luật sư hành chính (行政書士 – Gyoseishoshi))
Thời gian: Ngày 30 tháng 5 năm 2023 (Thứ ba)
Ngày 1 tháng 8 năm 2023 (Thứ ba)
Từ: 13:00-16:00

■Các vấn đề liên quan đến kết hôn, ly hôn, bạo lực gia đình (Tư vấn bởi Luật sư (弁護士 – Bengoshi))
Thời gian: Ngày 14 tháng 6 năm 2023 (Thứ tư)
Ngày 13 tháng 9 năm 2023 (Thứ tư)
Từ: 13:00-16:00

■Đặt lịch tư vấn qua
・Điện thoại   06-6835-1770
・Email soudan@suita-sifa.org
・Google form https://forms.gle/XyvpB5jWiqeureae7

■Địa điểm: Trung tâm Giao lưu Quốc tế thành phố Suita (SIFA)
Có thể đi thẳng từ ga Hankyu Minami Senri (Tuyến Hankyu Senri)

★Chúng tôi cũng tiếp nhận tư vấn về các vấn đề trong cuộc sống.

Copied title and URL