Thông báo về Tiền hỗ trợ học tập dành cho học sinh Trung học Phổ thông sống tại thành phố Suita niên độ 2023

2023年度吹田市高等学校等学習支援金制度
Các học sinh đang theo học tại các trường Trung học Phổ thông có thể nhận được tiền hỗ trợ chi phí mua sách vở và đồ dùng học tập.

■ Số tiền hỗ trợ:
4000 yên/tháng (Chi trả 2 lần/năm vào tháng 10 và tháng 3)

■ Đối tượng nhận được tiền hỗ trợ (yêu cầu thỏa mãn tất cả các tiêu chí từ dưới đây)
① Thuộc hộ gia đình có mức thu nhập thấp hơn mức nhận Hỗ trợ học tập bậc Trung học phổ thông của thành phố Suita niên độ 2023 (Reiwa 5 nendo), hoặc hộ gia đình được miễn phần thuế thị dân tính theo thu nhập của người đóng (Shotoku wari hikazei)
② Đang theo học tại các trường Trung học Phổ thông
③ Đã nhập học vào các trường Trung học Phổ thông trước khi đủ 17 tuổi, sau khi tốt nghiệp bậc Trung học cơ sở
④ Hiện đang không nhận Hỗ trợ học tập bậc Trung học Phổ thông theo diện Trợ cấp hỗ trợ sinh hoạt (Seikatsu Hogo)

■ Giấy tờ cần chuẩn bị:
① Đơn xin nhận Tiền hỗ trợ học tập dành cho học sinh Trung học Phổ thông sống tại thành phố Suita (chỉ áp dụng cho trường hợp gửi qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Thành phố)
② Giấy tờ chứng minh thu nhập (Giấy chứng nhận nộp thuế thị dân niên độ 2022 (reiwa 4 nendo) của tất cả các thành viên trong gia đình)
・Đối với các trường hợp đăng kí cư trú tại thành phố Suita tại thời điểm 1/1/2023 và đã báo cáo thu nhập năm 2022
→ Chỉ nộp giấy ①
・Đối với các trường hợp chưa đăng kí cư trú tại thành phố Suita tại thời điểm 1/1/2023 → Nộp giấy ① và ②

■ Hình thức đăng ký
① Đăng ký online:
Link đăng ký: https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018281/1022812/1003387.html
② Gửi qua đường bưu điện (Vui lòng gửi bằng hình thức Tokute Kiroku Yubin hoặc Kani Kakitome)
③ Nộp trực tiếp tại Văn phòng Thành phố
Gakumuka, Suitashi Kyoiku Iinkai
Địa chỉ: 564-0027 3-402 Asahimachi, Suitashi

■ Thời hạn đăng ký:
Từ ngày 3 tháng 4 năm 2023 (Thứ hai) đến ngày 25 tháng 5 năm 2023 (Thứ ba)

■ Phụ trách
Phòng Học vụ, Ban Giáo dục – Trường học, Ủy ban Giáo dục thành phố Suita
Điện thoại: 06-6155-8195

Mọi thắc mắc xin liên hệ Trung tâm Tư vấn một cửa đa ngôn ngữ thành phố Suita.

Copied title and URL