โครงการช่วยเหลือค่าอาหารเด็ก (ครัวเรือนที่มีบุตรในความดูแล)

子ども(子育て世帯)食費支援事業
มีการแจกคูปองซื้อข้าว หรือ ข้าว ของชำ ฯลฯ ให้กันเด็กที่อาศัยอยู่ในจังหวัดโอซาก้า (ครัวเรือนที่มีบุตรในความดูแล)

■คุณสมบัติ
ผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดโอซาก้า ณ วันที่ยื่นเรื่อง ยกเว้นผู้ที่ย้ายเข้ามาหลังวันที่ 1 เมษายน ค.ศ.2023 (ปีเรวะ 5) และมีคุณสมบัติตามข้อ (1) หรือ (2) ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ที่เกิดหลังวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.2004 (ปีเฮเซ 16)
(2) ผู้ที่ตั้งครรภ์ ณ วันที่ยื่นเรื่อง
ต้องมีเอกสารยืนยัน (สมุดคู่มือแม่และเด็ก) ว่าตั้งครรภ์ภายในวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ.2023 (ปีเรวะ 5)

■รายละเอียดของกำนัล (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
(1) บัตรจ่ายข้าวโอซาก้า (คูปองสำหรับใช้ซื้อข้าว) มูลค่า 5,000 เยน
(2) ข้าวหรือชุดของชำ มุลค่าเทียบเท่า 5,000 เยน

■ระยะเวลาการยื่นเอกสาร
ตั้งแต่วันพุธที่ 22 มีนาคม ค.ศ.2023 (ปีเรวะ 5) เวลา 9 นาฬิกา ถึง วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน เวลา 23:59 นาฬิกา

■ขั้นตอนการยื่นเอกสาร
(1) ส่งยื่นใบสมัครที่หน้าเพจรับสมัคร
(2) ตราจสอบรายละเอียกการสมัคร และ กำหนดสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
(3) ส่งเลขที่คูปอง และ URL ของเว็ปไซต์ที่เข้ารับของกำนัลได้ไปทางอีเมล์
(4) ลงชื่อเข้าระบบของเว็ปไซต์ที่เข้ารับของกำนัลได้ โดยใช้รหัส (ID) ข้อ (3) ที่ได้รับ
(5) เลือกรับของกำนัล

■โฮมเพจ
https://www.osaka-kodomoshien.com/

日本語 / にほんご
English / 英語
中文 / 中国語
한국・조선어 / 韓国・朝鮮語

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL