โครงการช่วยเหลือในเรื่องการคลอดบุตรและการเลี้ยงดูบุตร

出産・子育て応援事業
การช่วยเหลือให้คำปรึกษา การช่วยเหลือทางเศรษฐกิจโดยการรับเงินช่วยเหลือ สำหรับสตรีตั้งครรภ์ ครัวเรือนที่มีบุตรในความดูแล

■คุณสมบัติ
ผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองซุยตะ และตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปีเรวะ 4 (ค.ศ.2022) มีคุณสมบัติตามข้อ (1) หรือ (2) ดังต่อไปนี้
(1) สตรีตั้งครรภ์ที่ยื่นเอกสารแจ้งตั้งครรภ์แล้ว
(2) ผู้ที่ดูแลเด็กหลังคลอด

■ของกำนัลช่วยเหลือการคลอดบุตร (เงินสด 50,000 เยน) ขั้นตอนการรับ
(1) ยื่นแจ้งตั้งครรภ์
(2) เข้าสัมภาษณ์ด้วยตัวเองหรือทางออนไลน์
(3) ส่งเอกสารยื่นขอรับของกำนัล
(4) รับของกำนัล

■การยื่นขอสัมภาษณ์ (ระหว่างตั้งครรภ์)
สามารถยื่นขอสัมภาษณ์ครั้งที่ 2 ได้ สำหรับผู้ที่ต้องการ
(1) ตอบคำถามที่แบบสอบถามในไลน์อย่างเป็นทางการของเมืองซุยตะช่วงตั้งครรภ์ได้ประมาณ 7 เดือน
(2) ทำการสัมภาษณ์ผู้สมัคร

■ของกำนัลช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตร (เงินสด 50,000 เยน) ขั้นตอนการรับ
(1) ยื่นแจ้งคลอด
(2) สัมภาษณ์โดยการ ไปเยี่ยม เข้าไปด้วยตัวเอง ทางออนไลน์ ※ต้องนัดล่วงหน้า
(3) ยื่นเอกสารขอรับของกำนัล
(4) รับของกำนัล

■เอกสารที่จำเป็นสำหรับการยื่นเรื่อง
(1) แบบคำร้องขอรับสวัสดิการและแบบคำร้องขอโอนเข้าบัญชี
(2) สำเนายืนยันบัญชีรับโอนเข้า (สมุดบัญชี บัตรเงินสด ฯลฯ)
(3) สำเนาเอกสารยืนยันตนเอง (ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง บัตรมายนัมเบอร์ ฯลฯ)

■โฮมเพจ
https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018205/1018206/1025455.html

■ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายอนามัยและการแพทย์ แผนกอนามัยแม่และเด็ก
TEL:06-6339-1214、06-6339-1215

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL