Buổi tư vấn cùng các chuyên gia dành cho người nước ngoài

外国人のための専門家相談
Các buổi tư vấn cùng chuyên gia hiện đang được tổ chức định kỳ tại Trung tâm tư vấn. Tại đây bạn có thể tư vấn bằng ngôn ngữ của mình.
Bạn cũng có thể trao đổi về các vấn đề trong cuộc sống tại buổi tư vấn này.
Miễn phí. Cam kết bảo mật. Có thể tư vấn online.
Người Nhật có nhu cầu tư vấn các vấn đề liên quan đến người nước ngoài cũng có thể tham gia tư vấn.
※Cần đặt lịch trước.

■Các vấn đề liên quan đến Pháp luật, vay nợ, kết hôn, ly hôn, bạo lực gia đình(Luật sư)
Ngày tư vấn: Ngày 13 tháng 9 năm 2023 (Thứ tư)
Thời gian: 13:00-16:00

■Đặt lịch tư vấn
・Điện thoại 06-6835-1770
・Email soudan@suita-sifa.org
Google Form

■Địa chỉ
Quỹ Giao lưu Quốc tế thành phố Suita/SIFA
Ga Minami Senri

Copied title and URL