Bạn có muốn theo học tại Trường Trung học Cơ sở vào buổi tối?

夜間中学校で勉強しませんか。
Bạn có thể theo học tại Trường Trung học Cơ sở vào buổi tối, nếu bạn chưa tốt nghiệp Tiểu học hoặc THCS do nhiều nguyên nhân, hoặc đã tốt nghiệp THCS nhưng chưa được trang bị đầy đủ kiến thức cần thiết.

■Đối tượng
(1)Những người chưa tốt nghiệp Tiểu học hoặc THCS, tính tại thời điểm ngày 1 tháng 4 năm 2023
(2)Những người trên 15 tuổi, đã tốt nghiệp THCS nhưng chưa được trang bị đầy đủ kiến thức cần thiết.
※Tất cả những người đang sinh sống tại tỉnh Osaka đều có thể theo học.
※Người có quốc tịch nước ngoài cũng có thể theo học

■Thời hạn đăng ký
Thời hạn đăng ký nhập học kỳ tháng 9 năm 2023: Tính từ thời gian các trường bắt đầu học kỳ 2 – ngày 8 tháng 9 (thứ sáu)
(Trừ ngày nghỉ của trường (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ)).

■Học phí
Miễn phí

■Thời gian học
Từ thứ 2 đến thứ 6, từ 17:00 – 21:00
※Có thể học từ bảng chữ cái Hiragana

■Trang web
https://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/yakanngakkyuu/

■Liên hệ
(1)Trường THCS số 4 thành phố Toyonaka, Bộ phận lớp học buổi tối
4-5-7 Hattori Honmachi, Toyonaka, Osaka
Điện thoại: 06-6863-6744
(2)Satsuki Gakuen thành phố Moriguchi, Bộ phận lớp học buổi tối
13-26 Kasuga chou, Moriguchi, Osaka
Điện thoại: 06-6991-0637
(3)Trường THCS Tenma thành phố Osaka, Bộ phận lớp học buổi tối
12-9 Kamiyama chou, Osaka Kita ku, Osaka
Điện thoại: 06-6312-8462

Nếu có nhu cầu tìm thêm thông tin về lớp học buổi tối ở các trường khác, vui lòng liên hệ tới bộ phận phụ trách dưới đây.

■Bộ phận phụ trách
Phòng Giáo dục – Trường học, Bộ phận Giáo dục – Trường học
Địa chỉ: 3-415 Asahimachi, Suita, Osaka (Tầng 4, tòa nhà Sankusu 3)
Số điện thoại: 06-6155-8207

Mọi thắc mắc xin liên hệ Trung tâm Tư vấn Đa văn hóa một cửa thành phố Suita.

Copied title and URL