การยื่นเรื่องเข้าโรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยมต้น ในปีการศึกษา 2024

2024年度 小学校・中学校入学手続きについて
ผู้ที่มีบุตรเป็นชาวต่างชาติ และเข้าเงื่อนไขข้อ (1) หรือ (2) ดังต่อไปนี้ จำเป็นต้องยื่นเรื่อง

(1) ผู้ที่มีบุตรและจะเข้าโรงเรียนรัฐบาลเมืองซุยตะ ชั้นประถม หรือ ชั้นมัธยมต้น ตั้งแต่เดือนเมษายน ค.ศ.2024
(2) ผู้ที่มีบุตรที่มีอายุถึงเกณฑ์เข้าโรงเรียนชั้นประถม หรือ ชั้นมัธยมต้น ตั้งแต่เดือนเมษายน ค.ศ.2024 แต่จะไม่เข้าโรงเรียนรัฐบาลเมืองซุยตะ

■การยื่นเรื่อง
กรอกรายการข้อ (1)~(4) ลงในระบบข้างล่างนี้
(1) ชื่อ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชองผู้สมัคร (ผู้ปกครอง)
(2) ความสัมพันธ์ของสมัคร (ผู้ปกครอง) และเด็ก
(3) ชื่อ วันเดือนปีเกิดของเด็ก
(4) ระบุว่า ต้องการเช้าเข้าโรงเรียนรัฐบาลเมืองซุยตะ ชั้นประถม หรือ ชั้นมัธยมต้น

https://apply.e-tumo.jp/city-suita-osaka-u/offer/offerDetail_initDisplay?tempSeq=8410&accessFrom=
※ระบบนี้เป็นภาษาญี่ปุ่น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โฮมเพจ

■โฮมเพจ
https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018281/1018285/1025230.html

■ติดต่อสอบถาม
แผนกการศึกษาของโรงเรียน กองวิชาการ
โทรศัพท์:06-6155-8195

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL