มีล่ามแปลภาษาบริการที่ ที่ว่าการอำเภอ ที่โรงเรียน ฯลฯ

市役所・学校などで通訳が利用できます
มีล่ามอาสาสมัครให้ความช่วยเหลือ ถ้าต้องการล่ามแปลภาษาช่วยในการยื่นเรื่องหรือขอคำปรึกษาที่ที่ว่าการอำเภอ
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ค.ศ.2023 มีล่ามภาษาอาหรับเพิ่มด้วย
หากต้องการล่าม กรุณาติดต่อยื่นเรื่องขอล่วงหน้า

■สถานที่ที่สามารถใช้บริการล่ามได้
(1)ที่ว่าการอำเภอเมืองซุยตะ
(2)สำนักงานสาขา (ยามาดะ เซ็นริโอกะ เซ็นริ)
(3)ศูนย์สุขภาพ (รวมสาขามินามิเซ็นริ)
(4)สถานรับเลี้ยงเด็กซุยตะ โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม และ โรงเรียนมัธยมต้น
(5)คณะกรรมการการศึกษาเมืองซุยตะ
(6)สถานอำนวยความสะดวกสาธารณะเมืองซุยตะ (ห้องสมุด ศูนย์ชุมชน โรงยิม)

■เนื้อหาที่แปลได้
การยื่นเอกสาร การอธิบาย การขอคำปรึกษา
※ไม่สามารถแปลภาษาได้ที่โรงพยาบาล ชั้นเรียน การบรรยายสัมมนา

■ภาษาที่มีให้บริการ
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม ภาษาเนปาล ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอาหรับ

■ค่าธรรมเนียม
ฟรี

■การยื่นขอลงชื่อ
ติดต่อลงชื่อล่วงหน้า 5 วัน ที่ฝ่ายที่ต้องการติดต่อ

■โฮมเพจ
https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018346/1027748/index.html

■ติดต่อสอบถาม
แผนกการท่องเที่ยวเมือง สำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา
โทรศัพท์:06-6384-1305

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL