ระวังไข้หวัดใหญ่กัน

インフルエンザに気をつけましょう
มีไข้หวัดใหญ่แพร่ระบาดในจังหวัดโอซาก้า
ป้องกันไข้หวัดใหญ่กันด้วยการล้างมือ บ้วนปาก และสวมหน้ากากอนามัย

①วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงอายุ
ผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ สามารถเข้ารับวัคซีนได้ในราคา 1,500 เยน
มีการส่งบัตรสอบถามไปให้ครอบครัวที่ได้รับการยกเว้นภาษีเทศบาล ครอบครัวที่ได้รับสวัสดิการ ในช่วงปลายเดือนกันยายน

■คุณสมบัติ
(1)ผู้ที่มีอายุ 65 ขึ้นไป
(2)ผู้ที่มีอายุ 60~64 ปี ที่มีความบกพร่องของหัวใจ ไต การทำงานของระบบทางเดินหายใจ การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง และมีใบรับรองความพิการระดับ1

■ระยะเวลาการรับวัคซีน
วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม ค.ศ.2023 ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.2023

■ค่าใช้จ่าย
1,500 เยน

■โฮมเพจ
https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018600/1018228/1018611/1025941.html

②วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม 3
มีเงินช่วยเหลือค่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ส่วนหนึ่งสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการจัดส่งไปรษณียบัตรไปให้ผู้มีคุณสมบัตรรับเงินช่วยเหลือแล้ว ในช่วงปลายเดือนกันยายน

■ระยะเวลาการรับวัคซีน
วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม ค.ศ.2023 ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม ค.ศ.2024

■เงินช่วยเหลือ
2,000 เยน

■โฮมเพจ
https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018600/1018228/1018229/1025942.html

■ติดต่อสอบถาม
กรมอนามัยและการแพทย์ กองสุขภาพส่วนภูมิภาค
โทรศัพท์ :06-4860-6151

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL