Thông báo về Tiền trợ cấp đặc biệt dành cho hộ gia đình có con nhỏ

Do tình hình vật giá leo thang, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định trợ cấp đặc biệt tạm thời cho các hộ gia đình thu nhập thấp đang nuôi con nhỏ, mỗi trẻ 50,000 yên (5 vạn yên).

Đôi tượng:
①Các hộ gia đình đã nhận được Trợ cấp nuôi dưỡng trẻ em (児童扶養手当) đợt tháng 4/2022 từ thành phố Suita (đã chi trả vào ngày 11 tháng 5 năm 2022).
②Các hộ gia đình đơn thân không nhận được Trợ cấp nuôi dưỡng trẻ em đợt tháng 4/2022 do đang nhận các loại trợ cấp khác (như Nenkin, vv.) và có thu nhập năm 2020 dưới mức Hạn định nhận Trợ cấp nuôi dưỡng trẻ em (児童扶養手当支給制限限度額)
③Các hộ gia đình đơn thân không nhận được Trợ cấp nuôi dưỡng trẻ em đợt tháng 4/2022 và có thu nhập từ tháng 2/2020 giảm đột ngột xuống bằng mức nhận Trợ cấp nuôi dưỡng trẻ em.

Có trường hợp cần và không cần gửi giấy tờ xác nhận.
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại đây.
(Chỉ có tiếng Nhật)

Mọi thắc mắc xin liên hệ Trung tâm Tư vấn một cửa đa ngôn ngữ thành phố Suita.

Copied title and URL