Thông báo về tiền Trợ cấp đặc biệt do thời giá tăng cao

Do tình hình vật giá leo thang, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định trợ cấp đặc biệt cho các hộ gia đình thu nhập thấp được miễn thuế thị dân, mỗi hộ 50,000 yên (5 vạn yên)

Đối tượng
①Các hộ gia đình được miễn giảm thuế thị dân năm 2022, tính tại thời điểm 30/9/2022
②Các hộ gia đình có thu nhập giảm đột ngột từ tháng 1/2022 và có mức tổng thu nhập dự kiến năm 2022 thấp hơn mức cần đóng thuế thị dân.

Có trường hợp cần và không cần gửi giấy tờ xác nhận.
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại đây.
(Chỉ có tiếng Nhật)

Mọi thắc mắc xin liên hệ Trung tâm Tư vấn một cửa đa ngôn ngữ thành phố Suita.

Copied title and URL