เงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนเทศบาลชั้นประถม และ มัธยมต้น

市立小学校・中学校の給食費を補助
เงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน มาตรการรองรับเศรษฐกิจฉุกเฉินโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องรายได้ เพื่อตอบสนองค่าครองชีพที่สูงขึ้น สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนโรงเรียนเทศบาลชั้นประถม และ มัธยมต้นณ ปัจจุบัน

■รายละเอียดการช่วยเหลือ
(1)โรงเรียนเทศบาลชั้นประถม : ฟรีระหว่างเดือนเมษายน ~ เดือนกันยายน ค.ศ. 2024
(2)โรงเรียนเทศบาลชั้นมัธยมต้น : ระหว่างเดือนเมษายน ค.ศ. 2024 ~ เดือนมีนาคม ค.ศ. 2025 ช่วยเหลือครึ่งราคา (170 เยน ต่อวัน)

■โฮมเพจ
https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018281/1018286/index.html

■ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายการศึกษาโรงเรียน แผนกอาหารกลางวันโรงเรียน
โทรศัพท์ :06-6155-8153

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL