Ra mắt chatbot tư vấn đa ngôn ngữ trên phạm vi toàn quốc Nhật Bản

国・地方共通相談チャットボットの多言語対応について
Đây là chatbot chuyên giải đáp những thắc mắc thường gặp về các Chế độ Phúc lợi xã hội như Trợ cấp nuôi con, Thẻ my number, Bảo hiểm Y tế, các loại tiền Trợ cấp, vv bằng 15 ngôn ngữ khác nhau. Hãy dùng thử ngay hôm nay.

■Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Tiếng Trung (giản thể, phồn thể), Tiếng Hàn, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Việt, Tiếng Nepal, Tiếng Indonesia, Tiếng Tagalog, Tiếng Mông Cổ, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Ukraina, Tiếng Pháp, Tiếng Mã Lai

■Chatbot tư vấn đa ngôn ngữ trên phạm vi toàn quốc
https://www.govbot.go.jp

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Trung tâm tư vấn Đa văn hóa một cửa thành phố Suita để được giải đáp.

Copied title and URL