Chế độ Hỗ trợ Chi phí học tập cho học sinh bậc Trung học phổ thông

高等学校等学習支援金支給制度
Đây là Chế độ hỗ trợ Chi phí mua sách vở và đồ dùng học tập, cho học sinh đang học bậc Trung học phổ thông(※)tại thời điểm tháng 4 năm 2024.
※Bao gồm Trường học từ xa, Bộ phận THPT của các Trường Hỗ trợ đặc biệt, Trường Cao đẳng liên thông Kosen (tính đến năm thứ 3), Trường THPT Chuyên tu, vv.

■Đối tượng
Là những người đáp ứng đủ điều kiện từ (1)-(5) dưới đây
(1) Là người giám hộ có con em đang theo học tại các trường Trung học phổ thông
(2) Người đăng ký nhận hỗ trợ đang sinh sống tại thành phố Suita
(3) Học sinh ở điều kiện (1) đã nhập học vào trường Trung học phổ thông trước khi tròn 17 tuổi
(4) Gia đình đang không nhận Hỗ trợ sinh hoạt Seikatsu Hogo
(5) Có tổng thu nhập hộ gia đình năm 2023 dưới mức quy định. Hoặc toàn bộ thành viên trong hộ gia đình thuộc diện được miễn thuế thị dân.

■Thời gian đăng ký
Thứ hai, ngày 1 tháng 4 – thứ bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2024

■Hình thức đăng ký
Vui lòng đăng ký qua 1 trong 3 hình thức dưới đây.
(1) Đăng ký online
(2) Gửi bảo đảm qua đường bưu điện
(3) Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa (ngày thường từ 9:00-17:30)
  Địa chỉ: 〒564-0027 3-402 Asahimachi, Suitashi Suitashi Kyoiku Iinkai Gakumu ka

■Hồ sơ đăng ký
(1) Đơn Đăng ký nhận Hỗ trợ Chi phí học tập cho học sinh bậc Trung học phổ thông thành phố Suita (吹田市高等学校等学習支援金受給申請書)
(2) Giấy tờ chứng minh thu nhập

■Website
https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018281/1022812/1003387.html

■Liên hệ
Bộ phận Giáo vụ (Gakumu ka), Phòng Giáo dục – Trường học (Gakkou Kyoiku Bu)
Điện thoại: 06-6155-8196

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Trung tâm tư vấn Đa văn hóa một cửa thành phố Suita để được giải đáp.

Copied title and URL