แชทบอท ให้คำปรึกษาระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น เป็นภาษาต่างประเทศ

国・地方共通相談チャットボットの多言語対応について
‘แชทบอท ให้คำปรึกษาระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น’ สามารถตอบคำถามที่พบบ่อยเรื่อง การดูแลเด็ก บัตรมายนัมเบอร์ ระบบต่างๆ เช่น ประกันสุขภาพ สิทธิประโยชน์ รองรับ15 ภาษา ลองเข้าไปใช้ดู

■ภาษาที่รองรับ
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส ภาษาเวียดนาม ภาษาเนปาล ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษามองโกล ภาษาตุรกี ภาษายูเครน ภาษาฝรั่งเศส ภาษามาเลเซีย

■แชทบอท ให้คำปรึกษาระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น
https://www.govbot.go.jp

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL