Buổi tư vấn cùng các chuyên gia dành cho người nước ngoài

外国人のための専門家相談
Chúng tôi đang tổ chức các buổi tư vấn cùng chuyên gia hiện định kỳ hàng tháng. Tại đây bạn có thể tư vấn bằng ngôn ngữ của mình.
Bạn cũng có thể trao đổi về các vấn đề trong cuộc sống thường ngày.
Miễn phí. Cam kết bảo mật thông tin. Có thể tư vấn online.
Người Nhật có nhu cầu tư vấn các vấn đề liên quan đến người nước ngoài có thể đăng ký tư vấn.
※Cần đặt lịch trước.

■Tư vấn về các vấn đề liên quan đến Việc làm, Tiền lương (Tư vấn bởi Luật sư phụ trách lao động và bảo hiểm xã hội)
Ngày tư vấn: Ngày 9 tháng 7 năm 2024 (Thứ ba)
Thời gian: 13:00-16:00

■Đặt lịch tư vấn
Có thể đặt lịch tư vấn từ ngày 1 của tháng liền trước.
・Điện thoại: 06-6835-1770
・E-mail: soudan@suita-sifa.org
Google Form

■Địa điểm
Quỹ Giao lưu Quốc tế thành phố Suita/SIFA
Tòa nhà ga Minami Senri (Tuyến Hankyu Senri)

Copied title and URL