Thông báo về việc gửi Giấy báo nhập học các trường Tiểu học và Trung học cơ sở của thành phố

市立の小・中学校の入学通知書を送ります
Chúng tôi đã gửi Giấy báo nhập học cho các gia đình hoàn thiện hồ sơ Đăng ký nhập học các trường Tiểu học và Trung học cơ sở của thành phố Suita kì học tháng 4/2024.

■Đối tượng
Những người thuộc nhóm (1) và (2) dưới đây, đã nộp Hồ sơ “Đăng ký nhập học các trường của Thành phố” đến Phòng giáo vụ, Ủy ban Giáo dục
(1)Tiểu học: Những người sinh từ ngày 2/4/2017 – 1/4/2018
(2)Trung học cơ sở: Những người sinh từ ngày 2/4/2011 – 1/4/2012

■Hướng dẫn thủ tục nhập học
・Các trường sẽ thông báo trực tiếp tới phụ huynh về thời gian tổ chức Lễ khai giảng và Buổi hướng dẫn trước khi nhập học
・Vui lòng mang theo Giấy báo nhập học khi tham dự Lễ khai giảng. Trong trường hợp không thể tham dự Lễ, vui lòng liên lạc trực tiếp tới nhà trường.
・Đối với những gia đình có dự định chuyển nhà trước ngày nhập học, vui lòng liên hệ với nhà trường, vì trường nhập học có thể thay đổi tùy theo khu vực bạn chuyển đến.
・Những hộ gia đình đang gặp khó khăn về tài chính, đạt tiêu chuẩn của thành phố có thể nhận được Tiền hỗ trợ học tập. Cần hoàn thành thủ tục đăng ký với Phòng Giáo vụ của thành phố. Vui lòng liên hệ với nhà trường để biết thêm thông tin chi tiết.

■Chú ý
Những gia đình có mong muốn nhập học các trường cấp 1-2 của thành phố nhưng chưa nhận được giấy báo nhập học cần liên lạc với Phòng Giáo vụ của thành phố. Vui lòng đăng ký ở trang web dưới đây.
https://apply.e-tumo.jp/city-suita-osaka-u/offer/offerDetail_initDisplay?tempSeq=8410&accessFrom=

■Liên hệ
Phòng Giáo vụ, Bộ phận Giáo dục – Trường học
Điện thoại: 06-6155-8195

Mọi thắc mắc xin liên hệ Trung tâm Tư vấn Đa văn hóa một cửa thành phố Suita.

Copied title and URL