2024 को लागि सिटि・प्रिफेक्चरल कर दर्ता

2024年度分の市・府民税の申告
आर्थिक वर्ष 2024 सिटि・प्रिफेक्चरल कर दर्ता (※)कृपया 2024 फेब्रुअरी 16 (शुक्रबार) देखि मार्च 15 (शुक्रबार) बीचमा आवेदन दिनुहोस्।
(※)सिटि・प्रिफेक्चरल कर रिटर्न फाइल गर्नु भनेको सुइता सिटीलाई 2023 जनवरी 1 देखि डिसेम्बर 31 सम्मको आफ्नो आयको जानकारी दिनु हो।

■दर्ता गर्ने आवश्यक व्यक्तिहरू
(1)2024 जनवरी 1 मा सुइता सिटिमा बसेका र 2023 जनवरी 1 देखि 2023 डिसेम्बर 31 सम्म आम्दानी भएका व्यक्तिहरू।

■दर्ता गर्न आवश्यक नभएका व्यक्तिहरु
(1)2023 को लागि आयकर पुष्टि दर्ता गर्ने व्यक्तिहरू
(2)2023 जनवरी 1 देखि डिसेम्बर 31 सम्मको आम्दानी मात्र तलब थियो , काम गरेको कम्पनीले वर्षको अन्त्य समायोजन गरेको (कम्पनीले सिटी हलमा तलब भुक्तानी रिपोर्ट बुझाएको व्यक्ति )

■दर्ता गर्ने ठाउँ
सुइता सिटी हल तल्लो भवन दोस्रो तला कर सम्मेलन कोठा
9:00~17:15 (शनिबार, आइतवार र बिदामा बन्द हुन्छ।)
दर्ता गर्ने ठाउँमा भीडभाड कम गर्न,कृपया आफ्नो कर दर्ता फारम नगरपालिका कर विभागमा पठाउनुहोस्।

■मेल ठेगाना
565-8550 Osaka-fu Suita-shi Izumi-cho1-3-40
Suita City Hall Tax Department Municipal Tax Division
(सुइता सिटी हल कर विभाग नगरपालिका कर विभाग)

■फाइलिङ अवधि
कृपया फेब्रुअरी 16 (शुक्रबार) देखी मार्च 15 (शुक्रबार) को बीचमा दर्ता गर्नुहोस्।

■दर्ता गर्नको लागि आवश्यक कागजातहरु
(1)माइ नम्बर कार्ड
(2)यदि तपाईंसँग माइ नम्बर कार्ड छैन भने, कृपया यसको सट्टा आफ्नो माइ नम्बर सूचना कार्ड र पहिचान प्रमाणीकरण कागजात (ड्राइभिङ इजाजतपत्र, निवास कार्ड, वा राहदानी) ल्याउनुहोस्।
(3)2023 जनवरी 1 देखि 2023 डिसेम्बर 31 सम्मको आम्दानी प्रमाणित गर्ने कागजातहरू (गेंज़ेन्चोशु ह्यो आदि)

■सोधपुछ
सुइता सिटी हल कर विभाग नगरपालिका कर विभाग

यदि तपाइँसँग कुनै प्रश्नहरू छन् भने, कृपया सुइता शहर बहुसांस्कृतिक वन-स्टप परामर्श केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्।

Copied title and URL