การเก็บขยะช่วงปลายปีและต้นปี

ไม่มีการเก็บขยะระหว่างวันเสาร์ที่ 31ธันวาคม ค.ศ.2022 ถึงวันอังคารที่ 3 มกราคม ค.ศ.2023 วันและเวลาการเก็บขยะในช่วงปลายปีและต้นปีนั้นต่างจากตารางปกติ กรุณาตรวจสอบด้วย
ในวันพุธที่ 4 มกราคม วันพฤหัสที่ 5 มกราคม และวันศุกร์ที่ 6 มกราคม ค.ศ.2023 นั้น มีปริมาณขยะมากกว่าปกติ จึงอาจจะมีการเก็บขยะล่าช้า แต่กรุณาแยกและนำขยะออกมาวางรอการเก็บภายใน 8 โมงเข้า ณ จุดที่กำหนด

■ขยะเผาไหม้ได้
ไม่มีการเก็บขยะระหว่างวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม ถึง วันอังคารที่ 3 มกราคม

เขตที่มีการเก็บขยะวันพุธ วันเสาร์ → วันพุธที่ 28 ธันวาคม
เขตที่มีการเก็บขยะวันจันทร์ วันพฤหัส → วันพฤหัสที่ 29 ธันวาคม
เขตที่มีการเก็บขยะวันอังคาร วันศุกร์ → วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม

■ขยะรีไซเคิล ขยะเผาไหม้ไม่ได้ชิ้นใหญ่ ขยะเผาไหม้ไม่ได้ชิ้นเล็ก ขยะอันตราย
ไม่มีการเก็บขยะระหว่างวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.2022 ถึง วันอังคารที่ 3 มกราคม ค.ศ.2023

วันเก็บขยะวันสุดท้ายของปีค.ศ.2022
เขตที่มีการเก็บขยะวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 (สำหรับวันที่ 2 มกราคม) มีการเก็บในวันพฤหัสที่ 29 ธันวาคม
เขตที่มีการเก็บขยะวันอังคารสัปดาห์ที่ 1 (สำหรับวันที่ 3 มกราคม) มีการเก็บในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม

ดูละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานานชาติเมืองซุยตะให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL