Thông báo về Thủ tục Đăng ký phòng Chăm sóc trẻ giờ học (Rusu Katei Jidou Ikusei Shitsu) của thành phố Suita năm 2024

2024年度吹田市留守家庭児童育成室の申し込みについて
Các bé là học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 4 có phụ huynh đang đi làm, và đáp ứng đủ một số điều kiện theo yêu cầu, có thể sử dụng Phòng Chăm sóc trẻ giờ học.

■Độ tuổi
Học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 4

■Ngày
Ngày thường sau giờ học chính khóa, ngày Thứ bảy thứ 4 của tháng, các ngày trong kì nghỉ dài (nghỉ hè, nghỉ đông, nghỉ xuân)

■Thời gian
Ngày thường: từ lúc tan học – 17:00, ngày Thứ bảy thứ 4 của tháng và các ngày trong kì nghỉ dài: 8:30 – 17:00 (Một số cơ sở có thể mở phòng từ 8:00). Ngày thường và các ngày trong kì nghỉ dài có thể kéo dài thời gian
giữ trẻ đến 18:30 (Một số cơ sở có thể kéo dài đến 19:00).

■Chi phí
4,000 yên. Có thu thêm Chi phí kéo dài thời gian và tiền ăn vặt của trẻ.

■Đăng ký
・Các gia đình muốn sử dụng dịch vụ từ ngày 1/4/2024 vui lòng hoàn thành đăng ký trong thời gian từ ngày 29/9 (thứ sáu) – 30/11/2023 (thứ năm).
・Đơn Đăng ký sử dụng được phát tại các phòng Chăm sóc trẻ sau giờ học (Rusu Katei Jidou Ikusei Shitsu) (tại các trường học), Phòng Quản lý Chăm sóc trẻ sau giờ học tại tòa Thị chính thành phố Suita và các Chi nhánh của tòa Thị chính thành phố. (Chỉ có tiếng Nhật)
・Có thể in Đơn Đăng ký từ trên website của thành phố Suita. (Xin liên hệ bộ phận phụ trách để biết thêm thông tin về Chế độ miễn giảm tiền và các vấn đề liên quan)
※Nếu số lượng người đăng ký vượt quá số lượng quy định, thành phố có thể tiến hành xét tuyển hoặc từ chối đăng ký.
・Kết quả sẽ được thông báo qua đường bưu điện, từ trung tuần tháng 2 – thượng tuần tháng 3 năm 2024.

■Website
https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018281/1018276/1021225/1013444.html

■Bộ phận phụ trách
Phòng Quản lý Chăm sóc trẻ sau giờ học, Bộ phận Nhi đồng
Điện thoại: 06-6384-1599

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Trung tâm Tư vấn Đa văn hóa Một cửa thành phố Suita.

Copied title and URL