परामर्श बुकिङ्ग फाराम सुरु गरेका छौ !

तपाई आफ्नै भाषामा परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ।
टेलिफोन वा SIFA को अफिस काउन्टरमा वा इ-मेल मार्फत परामर्श गर्न सकिन्छ।

बुकिङ्गको लागि फाराम तयार पारिएको छ !
फाराममा परामर्श गर्न चाहेको मिति र समय भरेर पठाउनुहोस्।

नेपाली भाषा / ネパール語
कतै तपाईं समस्यामा त पर्नु भएको छैन? समाधान कसरी गर्ने भनि एक्लै चिन्तित त हुनुहुन्न? कडा गोपनीयताका साथै नि:शुल्क ...

※मिति र समयको बारेमा, SIFA ले तपाईलाई फेरि सम्पर्क गर्नेछ।
यदि SIFA बाट कुनै खबर नआएमा, हामीलाई बताउनुहोला।

※यहाँ भरिएका जानकारीहरु परामर्श बाहेक अन्य कुनै प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिने छैन। र, गोपनियताको पालना गरिनेछ।

Copied title and URL