Thông báo về chương trình Phiên dịch miễn phí tại Tòa thị chính và các Trường học

市役所・学校などで通訳が利用できます
Trong trường hợp cần hỗ trợ phiên dịch khi đến làm các thủ tục hoặc tham vấn tại Tòa thị chính, vv., bạn có thể yêu cầu hỗ trợ từ các Tình nguyện viên phiên dịch.
Từ tháng 10 năm 2023, tiếng Ả rập đã được thêm vào ngôn ngữ được hỗ trợ.
Cần đăng ký trước nếu có nhu cầu sử dụng phiên dịch.

■Những nơi có thể sử dụng phiên dịch
(1) Tòa thị chính thành phố Suita
(2) Các chi nhánh của Tòa thị chính (Yamada・Senrioka・Senri)
(3) Trung tâm Y tế (bao gồm phân viện Minamisenri)
(4) Các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học và Trung học cơ sở của thành phố Suita
(5) Ủy ban giáo dục thành phố Suita
(6) Các cơ sở công cộng của thành phố Suita (Thư viện, Trung tâm cộng đồng, Nhà thể chất, vv.)

■Nội dung có thể phiên dịch
Các loại thủ tục giấy tờ, giải thích, tư vấn
※Chúng tôi không hỗ trợ phiên dịch tại các bệnh viện, các buổi diễn thuyết.

■Các ngôn ngữ có thể phiên dịch
Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Triều Tiên/Hàn quốc, Tiếng Thái, Tiếng Việt, Tiếng Nepal, Tiếng Pháp, Tiếng Ả rập

■Chi phí
Miễn phí

■Đăng ký
Đăng ký trực tiếp tại nơi bạn muốn sử dụng phiên dịch, ít nhất 5 ngày trước ngày sử dụng.

■Website
https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018346/1027748/index.html

■Liên hệ
Phòng Xúc tiến Văn hóa Thể thao, Bộ phận Quảng bá Thành phố
Điện thoại: 06-6384-1305

Mọi thắc mắc xin liên hệ Trung tâm Tư vấn Đa văn hóa một cửa thành phố Suita.

Copied title and URL