Thông báo về Chế độ hỗ trợ chi phí học tập tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở

小学校・中学校就学援助費制度のお知らせ
Đây là chế độ hỗ trợ chi phí học tập và khám chữa bệnh tại trường.

■Đối tượng
Những người đáp ứng đủ các điều kiện (1) – (3) dưới đây
(1) Hiện đang sinh sống tại thành phố Suita
(2) Là phụ huynh (Người đăng ký nhận hỗ trợ) có con em đang theo học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở của thành phố Suita
(3) Là hộ gia đình có mức thu nhập năm Reiwa 4 dưới mức nhận hỗ trợ học tập tính theo chế độ hỗ trợ sinh hoạt Seikatsu Hogo

■Thời hạn đăng ký
Ngày 3 tháng 4 năm 2023 (Thứ hai) – Ngày 25 tháng 5 năm 2023 (Thứ năm)
※ Vẫn tiếp nhận các hồ sơ nộp sau ngày 26 tháng 5 (Thứ sáu)

■Hình thức đăng ký
Có thể đăng ký bằng 1 trong 3 hình thức dưới đây
(1) Đăng ký online
URL: https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018281/1022812/1003387.html
(2) Gửi qua đường bưu điện (Gửi bằng Tokutei Kiroku Yubin hoặc Kakitome)
(3) Nộp trực tiếp tại văn phòng (Từ 9:00 – 17:30 từ thứ 2 – thứ 6)
Địa chỉ: Phòng Giáo vụ, Ủy ban Giáo dục thành phố Suita. 564-0027 Suitashi Asahimachi 3-402

■Hồ sơ cần chuẩn bị
(1) Giấy đăng ký nhận hỗ trợ chi phí học tập
(2) Các giấy tờ chứng minh thu nhập

■Website
https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018281/1018293/1003386.html

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Trung tâm tư vấn Đa văn hóa một cửa thành phố Suita để được giải đáp.

Copied title and URL