प्राथमिक विद्यालय / जुनियर हाई स्कूल भर्ना समर्थन शुल्क प्रणाली बारे सूचना

小学校・中学校就学援助費制度のお知らせ
विद्यालय खर्च र चिकित्सा खर्चको साथ सहयोग गर्नेछौ।

■लक्षित व्यक्तिहरु
(1) देखि (3) सम्मका सबै सर्तहरू पूरा गर्नेहरू
(1) सूइता सिटीमा बसोबास गर्ने
(2) सूइता सिटिका प्राथमिक र जुनियर हाई स्कूलहरूमा भर्ना भएका बालबालिकाका अभिभावक (आवेदकहरू)
(3) रेइवा 4 वर्षको कुल घरायसी आम्दानी सार्वजनिक सहायता मापदण्डको आधारमा गणना गरिएको विद्यालय सहायता खर्चको मानक रकमभन्दा कम भएको व्यक्तिहरू।

■आवेदन अवधि
2023‐4‐3 (सोमबार) देखि 2023‐5‐25 (बिहिबार) सम्म
※ 2023‐5‐26 (शुक्रबार) पछि पनि आवेदनहरू स्वीकार गरिनेछ।

■आवेदन दिने तरिका
कृपया निम्न तीन विधिहरू मध्ये कुनै एकबाट आवेदन दिनुहोस्।
(1) इलेक्ट्रोनिक आवेदन
URL: https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018281/1022812/1003387.html
(2) हुलाक मेल आवेदन (विशेष रेकर्ड मेल वा साधारण दर्ता गरिएको मेल)
(3) काउन्टरमा आवेदन (साताको दिनमा 9:00 देखि 17:30 सम्म)
ठेगाना:〒564-0027 Suita City Asahi-cho 3-402 सुइता सिटी शिक्षा बोर्ड, शैक्षिक विद्यालय विभाग

■पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू
(1) विद्यालय सहयोग खर्च प्राप्त गर्न आवेदन फारम
(2) आम्दानी सम्बन्धी कागजातहरू िद्यालय िद्यालय

■होमपेज
https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018281/1018293/1003386.html

■सम्बन्धित विभाग
सुइता सिटी शिक्षा बोर्ड, शैक्षिक विद्यालय विभाग
फोन:06-6155-8195

यदि तपाई सँग कुनै प्रश्नहरू छन् भने, कृपया सुइता सिटी बहुसांस्कृतिक वन-स्टप परामर्श केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्।

Copied title and URL