Thông báo về việc phát thẻ quà tặng hỗ trợ sinh hoạt dành cho người cao tuổi

高齢者生活支援ギフトカードを配付します。
Nhằm giảm bớt gánh nặng kinh tế, hỗ trợ cuộc sống của người cao tuổi trong tình hình vật giá tăng cao hiện nay, thành phố đã quyết định hỗ trợ mỗi người một thẻ quà tặng trị giá 3000 yên.

■Đối tượng
Người từ 65 tuổi trở lên thuộc nhóm đối tượng 1 hoặc 2 dưới đây
(1) Những người đã đăng ký vào Đăng ký thường trú cơ bản (Jumin Kihon daicho) tại thành phố vào thời điểm ngày 1 tháng 3 năm 2023 (bao gồm cả những người đang lánh nạn tại nơi có địa chỉ khác với địa chỉ đăng ký do các lí do như là nạn nhân của bạo lực gia đình, …)
(2) Những người không đăng ký thường trú nhưng được thị trưởng xác nhận đang đang lánh nạn trong thành phố (do bị bạo lực gia đình, …) tại thời điểm ngày 1 tháng 3 năm 2023

■Nội dung hỗ trợ
Mỗi người 1 thẻ quà tặng JCB trị giá 3000 yên (3 thẻ, mỗi thẻ trị giá 1000 yên)

■Hình thức nhận hỗ trợ
Bắt đầu gửi từ tháng 5 năm 2023 qua đường bưu điện theo đơn vị hộ gia đình
※Vui lòng nhận thẻ trước ngày 31 tháng 7 năm 2023 (thứ hai)

■Website
https://www.city.suita.osaka.jp/coronavirus/1020195/1020504/1020505/1026451.html

■Phụ trách
Phòng Phúc lợi dành cho người cao tuổi, Bộ phận Phúc lợi
Số điện thoại: 06-6384-1339

Mọi thắc mắc xin liên hệ Trung tâm tư vấn đa văn hóa một cửa thành phố Suita.

Copied title and URL