राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा प्रिमियममा कटौती छूटको सूचना

国民健康保険料の減免のお知らせ
24 को लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम निर्णय सूचना जुन 15 तारिक तिरमा पठाइनेछ।75 वर्ष माथिका व्यक्तिहरूका लागि, अन्तिम चरणको वृद्ध चिकित्सा बीमा प्रिमियम निर्धारण सूचना जुलाईको15 तारिक पछि पठाइनेछ।
यदि तपाइँलाई विपद् वा बेरोजगारीका कारण बीमा प्रिमियम तिर्न कठिनाई छ भने, आवेदन गरेर कटौती वा छूट प्राप्त गर्न सक्षम हुन सक्नुहुन्छ।

■ होमपेज
https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018391/1024421/1024827.html

■ सोधपुछ
स्वास्थ्य र चिकित्सा विभाग राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा महाशाखा
फोन :050-1807-2183

यदि तपाइँसँग कुनै प्रश्नहरू छन् भने, कृपया सुइता सिटि बहुसांस्कृतिक वन-स्टप परामर्श केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्।

Copied title and URL