बालबालिका भएका परिवारका लागि विशेष भत्ता बारे सूचना

子育て世帯生活支援特別給付金のお知らせ
खाद्यान्न आदिको मूल्यवृद्धिबाट प्रभावित बालबालिका हुर्काउने न्यून आय भएका परिवारलाई प्रति बच्चा 50,000 येन उपलब्ध गराउने छौँ ।

■लक्षित व्यक्तिहरु
(1) देखि (5) मध्ये कुनै एक अन्तर्गत पर्ने व्यक्तिहरु

एकल अभिभावक परिवार
(1) मार्च 2023 को लागि सुइटा सिटीबाट बाल पालन-पोषण भत्ता पाउनेहरू।
(2) जसको 2021 मा आय “बाल पालन भत्ता भुक्तानी प्रणाली सीमा भन्दा कम छ” र जसले सार्वजनिक पेन्सन, इत्यादि प्राप्त गरेको कारणले मार्च 2023 को लागि बाल पालन-पोषण भत्ता नपाउने व्यक्तिहरु।
(3) एकल आमाबाबु जसको आम्दानी बाल पालन भत्ता प्राप्तकर्ताको समान स्तरमा रहेको छ जसले खाद्यान्न खर्चमा वृद्धि आदिको प्रभावका कारण घरेलु वित्तमा अचानक परिवर्तन आएको कारणले मार्च 2023 को लागि बाल पालन भत्ता नपाउने व्यक्तिहरु।

एकल अभिभावक परिवार बाहेक अन्य बाल-पालन परिवार
(4) 2022 मा बाल-पालन घरेलु जीवन सहयोगको लागि विशेष भत्ताहरू प्राप्त गर्ने परिवारहरू।
(5) 2005-4-2 देखि 2024-2-29 सम्म जन्मेका बालबालिका (सन् 2003 देखि जन्मेका अशक्तता भएका बालबालिका) र (4) बाहेकका घरपरिवारमा जन्मेका बालबालिकाको अभिभावकहरू। कर छुट बराबरमा घटेका परिवारहरू।

■भुक्तानी रकम
प्रति बच्चा 50,000 येन

■भुक्तानी प्रक्रिया
(2), (3), र (5) को लागि आवेदन आवश्यक छ।
विवरणहरूको लागि, कृपया निम्न वेबसाइट हेर्नुहोस्।

■होमपेज
एकल अभिभावक परिवार
https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018219/1018222/1027426.html

एकल अभिभावक परिवार बाहेक अन्य बाल-पालन परिवार
https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018219/1018222/1027425.html

■सम्बन्धित विभाग
बाल विभाग बाल सहायता विभाग
फोन:06-6384-1471

यदि तपाई सँग कुनै प्रश्नहरू छन् भने, कृपया सुइता सिटी बहुसांस्कृतिक वन-स्टप परामर्श केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्।

Copied title and URL