Thông báo về lịch khám chữa bệnh cuối năm từ 29/12 – 3/1

12月29日~1月3日に受診・相談できる場所の案内

1.Tư vấn về bệnh tật, chấn thương

■Giới thiệu trung tâm cấp cứu・Tư vấn cấp cứu y tế
・Kyukyu Anshin Senta Osaka (Trung tâm cấp cứu thành phố Osaka)
Làm việc 24/24, tất cả các ngày trong năm
Số điện thoại: 06-6582-7119

■Tư vấn cấp cứu nhi khoa ban đêm
・Shouni Kyukyu Denwa soudan (Đường dây nóng tư vấn cấp cứu trẻ em)
Làm việc từ 19:00 – 8:00 ngày hôm sau, tất cả các ngày quanh năm
Số điện thoại: 06-6765-3650

■Đường dây nóng hỗ trợ ngươi cao tuổi
・Koureisha Sapooto Daiyaru (Đường dây nóng hỗ trợ người cao tuổi)
29/12 (thứ sáu) – 3/1 (thứ tư): Làm việc 24/24
27 – 28/12/2023, 4 – 5/1/2024: Làm việc từ 17:30 – 9:00 ngày hôm sau
Số điện thoại: 0120-256594
Trong thời gian làm việc của tòa thị chính, vui lòng liên hệ tới trung tâm chăm sóc sức khỏe của các địa phương (Chiiki Houkatsu Shien Senta)

2.Khám chữa bệnh tại bệnh viện

■Suitashi Shimin Byoin (Kishibe Shinmachi 5-7)
・Nội khoa・Ngoại khoa
29/12 (thứ sáu)~3/1 (thứ tư) → Làm việc 24/24
Số điện thoại: 06-6387-3311
※Vui lòng gọi điện trước khi đến bệnh viện.

・Nhi khoa
31/12 (chủ nhật), 2/1 (thứ ba), 3/1 (thứ tư) → Làm việc 7:00~9:00
Nghỉ 1/1 (thứ hai)
Số điện thoại: 06-6387-3311
※Vui lòng gọi điện trước khi đến bệnh viện.

■Kyujitsu Kyubyou Shinryojo (Phòng khám cấp cứu ngày lễ) (Aoyamadai4-31-20)
・Nội khoa・Nhi khoa・Ngoại khoa・Nha khoa
29/12 (thứ sáu)~1月3日 (thứ tư) → 9:30~11:30, 13:00~16:30
Số điện thoại: 06-6831-6700
※Nếu có nhu cầu khám tai mũi họng, vui lòng liên hệ trực tiếp theo số điện thoại trên.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Trung tâm Tư vấn Đa văn hóa một cửa thành phố Suita.

Copied title and URL