Thông báo về lịch làm việc Tết dương lịch

年末年始の業務案内
Trung tâm Tư vấn nghỉ Tết dương lịch từ ngày 29/12 (thứ sáu) – 3/1 (thứ tư).

Email được gửi trong thời gian trên sẽ được xử lý từ thứ năm, ngày 4 tháng 1.
Trong thời gian kể trên, trung tâm tạm dừng phản hồi qua điện thoại.

Buổi tư vấn bởi các Tư vấn viên đa ngôn ngữ sẽ bắt đầu lại từ thứ ba, ngày 9 tháng 1.

Copied title and URL