नेपाली भाषा / ネパール語

नेपाली भाषा / ネパール語

बाल हेरचाह शुल्क नि:शुल्क बनाउने प्रक्रिया बारे

保育料無償化の手続きについてकिन्डरगार्टन वा प्रमाणित नर्सरी स्कूल, आदि प्रयोग गर्दा तोकिएको समय वा सोभन्दा बढी समय बाल हेरचाह नि:शुल्...
नेपाली भाषा / ネパール語

2024 सुइता सिटीमा स्कूल किड्स सुकुयेआ सकिएपछि को लागी आवेदन को बारेमा

2024年度吹田市放課後キッズスクエアの申し込みについてप्राथमिक विद्यालयको 4 कक्षाका बच्चाहरू जसका अभिभावकहरू काममा भएका परिवारहरूको लागि(留守家庭児童育成...
नेपाली भाषा / ネパール語

2024 सुइता सिटी अभिभावकहरू काममा भएका परिवारहरूले बाल विकास कार्यालयको लागि आवेदनको सम्बन्धमा

2024年度吹田市留守家庭児童育成室の申し込みについてप्राथमिक विद्यालयको 1 देखि 4 कक्षाका बच्चाहरू जसका अभिभावकहरू काममा छन् र जसले आवश्यकताको शर...
नेपाली भाषा / ネパール語

विदेशीहरूको लागि विशेषज्ञ परामर्श(सल्लाह) लिन सक्नुहुन्छ

外国人のための専門家相談परामर्श केन्द्रले विशेषज्ञहरूसँग परामर्शको लागि नियमित दिनहरू प्रदान गर्दछ। तपाईंको आफ्नै भाषामा विशेषज्ञहर...
नेपाली भाषा / ネパール語

भूकम्प र आँधीबाट सावधान रहनुहोस्

台風や地震に気を付けましょう。देशव्यापी रुपमा आँधी र भूकम्पको प्रकोप बढ्दै गएको छ ।यो विपद्को लागि अग्रिम तयारी र निकासी प्रक्रियाहरू ...
Copied title and URL