नेपाली भाषा / ネパール語

नेपाली भाषा / ネパール語

2024 मा नर्सरी स्कूल, किन्डरगार्टन (होइकुयेन) (योउचियेन )आदिको उपयोगको लागी आवेदनहरुको बारेमा

2024年度保育所・幼稚園などの利用申し込みについて 【किन्डरगार्टन (योउचियेन )को बारेमा】सुइता सिटिमा आफ्ना बुवाआमा सँग बस्ने बालबालिकाहरूले कि...
नेपाली भाषा / ネパール語

विदेशीहरूको लागि विशेषज्ञ परामर्श

外国人のための専門家相談परामर्श केन्द्रले विशेषज्ञहरूसँग परामर्शको लागि नियमित दिनहरू प्रदान गर्दछ। तपाइँको आफ्नै भाषामा विशेषज्ञहर...
नेपाली भाषा / ネパール語

के तपाई नाइट जुनियर हाई स्कूल मा पढ्न चाहानुहुन्छ?

夜間中学校で勉強しませんか。विभिन्न कारणले प्राथमिक विद्यालय वा जुनियर हाई स्कूलबाट पास गर्न नसकेका व्यक्तिहरू,पर्याप्त शिक्षा बिना ज...
नेपाली भाषा / ネパール語

गर्मी बिदामा प्रयोग गर्न सकिने अध्ययन कोठाको सूचना

夏休みに使用できる自習室のお知らせसुइताशहरमा युवा सुविधाहरू र बालबालिकाको हलहरू बाल केन्द्रहरू, केही पुस्तकालयहरू, आदि अध्ययन कोठा को नि...
日本語 / Japanese

台風(たいふう)がきます きをつけて

台風(たいふう)が きます。8月15日(火ようび)は 相談(そうだん)センターは やすみです。 風(かぜ)と、雨(あめ)が つよくなります。あぶないです。 気象庁(てんき:きしょうちょう) NHK Word(ニュー...
Copied title and URL