नेपाली भाषा / ネパール語

नेपाली भाषा / ネパール語

विदेशीहरूका लागि विशेषज्ञहरूसँग परामर्श सेवा

परामर्श गोपनीय र नि:शुल्क छ। भिसा सम्बन्धित, सामाजिक बीमा, काम, दैनिक जीवन, इत्यादिको बारेमा श्रम सल्लाहकारहरू र वकि...
नेपाली भाषा / ネパール語

वर्षको अन्त्य र नयाँ वर्ष बिदाहरूमा परामर्शका लागि अस्पतालहरू बारे जानकारी

१ . रोग र चोटहरु को बारेमा परामर्श ■अचानक बिमारीको लागि परामर्श・आपतकालीन सुरक्षा केन्द्र ओसाकावर्षमा ३६५ दिन, २४ घण्...
नेपाली भाषा / ネパール語

वर्षको अन्त्य र नयाँ वर्ष परामर्श केन्द्र बिदा बारे जानकारी

डिसेम्बर २९ (बिहीबार) देखि जनवरी ३ (मंगलबार) सम्म परामर्श केन्द्र बन्द छ। बिदाको अबधिमा इमेलहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ,...
नेपाली भाषा / ネパール語

वर्षको अन्त्य र नयाँ वर्षको फोहोर संकलनको बारेमा जानकारी

२०२२ डिसेम्बर ३१ (शनिबार) देखि २०२३३ जनवरी ३ (मंगलबार) सम्म कुनै फोहोर संकलन हुनेछैन। साथै, वर्षको अन्त्य र नयाँ वर्ष ब...
नेपाली भाषा / ネパール語

बाल हेरचाह घरेलु जीवन विशेष आर्थिक सहयोग बारे सूचना

बिजुली, ग्यास, खाद्यान्न आदिको बढ्दो मूल्यका कारण बढेका समस्याहरु लाई मध्यनजर गर्दै न्यून आय भएका बालबालिका हुर्काउने प...
Copied title and URL