नेपाली भाषा / ネパール語

नेपाली भाषा / ネパール語

वर्षको अन्त्य र नयाँ वर्ष परामर्श केन्द्र बिदा बारे जानकारी

डिसेम्बर २९ (बिहीबार) देखि जनवरी ३ (मंगलबार) सम्म परामर्श केन्द्र बन्द छ। बिदाको अबधिमा इमेलहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ,...
नेपाली भाषा / ネパール語

वर्षको अन्त्य र नयाँ वर्षको फोहोर संकलनको बारेमा जानकारी

२०२२ डिसेम्बर ३१ (शनिबार) देखि २०२३३ जनवरी ३ (मंगलबार) सम्म कुनै फोहोर संकलन हुनेछैन। साथै, वर्षको अन्त्य र नयाँ वर्ष ब...
नेपाली भाषा / ネパール語

बाल हेरचाह घरेलु जीवन विशेष आर्थिक सहयोग बारे सूचना

बिजुली, ग्यास, खाद्यान्न आदिको बढ्दो मूल्यका कारण बढेका समस्याहरु लाई मध्यनजर गर्दै न्यून आय भएका बालबालिका हुर्काउने प...
नेपाली भाषा / ネパール語

परामर्श बुकिङ्ग फाराम सुरु गरेका छौ !

तपाई आफ्नै भाषामा परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ।टेलिफोन वा SIFA को अफिस काउन्टरमा वा इ-मेल मार्फत परामर्श गर्न सकिन्छ। बुक...
English / 英語

Suita City Childcare Room Enrollment of 2023 (Reiwa 5)

Children in the 1st to 4th grades of elementary school whose parents or guardians are working, sick, or caring for a fa...
Copied title and URL