manager

नेपाली भाषा / ネパール語

विदेशीहरूका लागि विशेषज्ञहरूसँग परामर्श सेवा

परामर्श गोपनीय र नि:शुल्क छ। भिसा सम्बन्धित, सामाजिक बीमा, काम, दैनिक जीवन, इत्यादिको बारेमा श्रम सल्लाहकारहरू र वकि...
Tiếng Việt / ベトナム語

Buổi tư vấn cùng các chuyên gia dành cho người nước ngoài

Cam kết bảo mật thông tin, Hoàn toàn miễn phí Ở đây, bằng chính ngôn ngữ của mình bạn có thể trao đổi trực tiếp với ...
한국・조선어 / 韓国・朝鮮語

외국인을 대상으로 한 전문가 상담

비밀엄수・무료 재류자격・일자리・생활상담 등을 행정서사(한국의 행정사)・사회보험노무사(한국의 공인노무사)・변호사에게 모국어로 상담이 가능합니다. ■일정2023년 1월 18일(수요일) 사회보험노무사(공인노무...
中文 / 中国語

为外国人举办的专家咨询

严守秘密,免费 签证,工作,生活方面咨询等等,可以向行政书士、社会保险劳务士、律师, 用您的母语咨询。 ■日期2023年1月18日(星期三) 社会保险劳务士2月7日(星期二) 行政书士2月14日(星期二) 律师3月15日(星期...
English / 英語

Consultation Service with Experts for Foreigners

The consultation is confidential and free. You can make consultations in your language about residency status, work,...
Copied title and URL