नेपाली भाषा / ネパール語

नेपाली भाषा / ネパール語

बालबालिका भएका परिवारका लागि विशेष भत्ता बारे सूचना

子育て世帯生活支援特別給付金のお知らせखाद्यान्न आदिको मूल्यवृद्धिबाट प्रभावित बालबालिका हुर्काउने न्यून आय भएका परिवारलाई प्रति बच्चा 50,0...
नेपाली भाषा / ネパール語

निवासी कर छुट भएका घरपरिवारलाई सहयोग गर्ने व्यवस्था बारे सूचना

住民税非課税世帯 給付金のお知らせनिवासी कर छुट भएका घरपरिवारमा बढ्दो मूल्यवृद्धिले निम्त्याएको बोझ कम गर्न, हामी प्रति परिवार 30,000 ये...
नेपाली भाषा / ネパール語

गर्भावस्था जाँचको पहिलो भ्रमणको लागि लागतको साथ सहयोग

初回産科受診料の一部を助成しますसरकारले कम आय भएका परिवारका गर्भवती महिलाहरूले गर्भावस्था जाँच गर्न स्थानहरू इत्यादि भ्रमण गर्दा पहिलो ...
नेपाली भाषा / ネパール語

प्राथमिक विद्यालय / जुनियर हाई स्कूल भर्ना समर्थन शुल्क प्रणाली बारे सूचना

小学校・中学校就学援助費制度のお知らせविद्यालय खर्च र चिकित्सा खर्चको साथ सहयोग गर्नेछौ। ■लक्षित व्यक्तिहरु(1) देखि (3) सम्मका सबै सर्त...
नेपाली भाषा / ネパール語

विपत्ति रोकथाम पुस्तिका नवीकरण गरिएको छ।

防災ブックが新しくなりましたसूइता सिटीले विपत्ति रोकथाम बारे एक पुस्तक सिर्जना गरेको छ, जसले विपत्ति रोकथाम का साथै सिटीमा हुन सक्ने ...
Copied title and URL